VIRGINIA CHIRIAC

Lectura cărților semnate de originalul scriitor din Țara Moldovei, Dorel Raape, devine o aventură insolită, pe cât de captivantă, pe atât de solicitantă, pe un tărâm estetic versatil, care te smulge din contextul confortabil al realității predictibile.

Volumul de proză Noaptea valpurgică în Draculatown recompune într-o succesiune de imagini halucinante, atmosfera sufocantă a societății românești, din perioada de apogeu a dictaturii comuniste. Tabloul general trasează în linii ferme, marasmul malefic al calvarului social, generat de ingerința aberantă a politicului în viața oamenilor.

Romanul, cu o vădită amprentă autoreferențială, urmărește avatarurile conștiinței tânărului Dan, „venit de departe, din Moldova”, pentru a se înscrie la facultatea de medicină, în capitala României, care l-a „copleșit din prima clipă, cu zgomotul, fumul, mizeria și cu toți oamenii lui cenușii, triști, nervoși, ponosiți”. Tonalitățile ironice și ambiguizările de sens prezente în scriitura lui Dorel Raape contribuie la reformularea dintr-o perspectivă nouă, salvând de la banalitate, un motiv îndelung uzitat în literatura secolului al XX-lea, acela al mediului citadin viciat, promotor al răului, sub forma degradării morale, care devine în acest caz, pretextul unei tulburătoare analize a pervertirii naturii umane, prin alienarea de la sensul valorilor esențiale.

Protagonistul romanului, definit printr-un melanj identitar româno-iudaic, este reprezentativ pentru generația de tineri intelectuali, care, excedați de agresivitatea sistemului social-politic, își caută refugiul într-un univers ficțional, pendulând între reperele firescului   existențial și irealitate. Deși ratează, în primă instanță, admiterea la facultate, eroul amână plecarea din București, fiind motivat în luarea deciziei, de întâlnirea providențială a doi ”îngeri păzitori”, identificați în persoana Anei, „cea mai frumoasă fată a tuturor timpurilor, din București” și a unei mai vechi cunoștințe, Tudorică, ’’cel mai frumos bărbat din București’’. Acest personaj, cu un statut social incert, aventurier, inteligent și alunecos îi va înlesni lui Dan accesul în mediile boemei bucureștene.

Autorul dezvoltă o viziune regizorală asupra realității, dovedind abilități incontestabile în sintetizarea și reconvertirea datelor referențialului cotidian, într-un spectacol burlesc, cu glisări ale accentelor tragice, spre umor și parodie. Asistăm la derularea în flashuri a elementelor de decor, ce se reunesc în imaginea de ansamblu a unui „oraș infernal”, “capitala României”, care „se cheamă București”, după ”numele marelui bulibașă, Bucur, prieten la toartă cu Vlad Țepeș, zis Dracula”, oraș devenit în prezent, un fel de Tâmpitopolis. Prin cadru se perindă într-o mișcare browniană, reprezentanți ai mulțimilor abulice, activate de legile unor instanțe iraționale, într-o cursă demențială, pentru supraviețuire.

Creația lui Dorel Raape este romanul unor destine în derivă, cu un pronunțat caracter memorialistic, ce reverberează în zona literaturii absurdului, avându-se în vedere clivajul reperelor morale și derapajul realității în anormalitate. Numeroasele secvențe decupate din contextul vremii redau dimensiunea aberantă a grotescului existențial:”Am ajuns în stația de autobuz, împreună cu acesta.Tudorică îmi luă valiza și îmi făcu semn să urc pe ușa din față, pe unde se urcau doar bătrânii, femeile gravide sau cu copii în brațe.

-Pe aici urcă doar femeile gravide, nu bărbați ca voi, ne provoacă o bătrână, era bătrâna, pe care o întâlnisem mai devreme în gară.

-Mă faci să îmi fac cruce cu limba, babo, la vârsta dumneata, ai rămas gravidă!

-De un sfert de oră!

Cuvintele neașteptate ale babei destinseră atmosfera.

-Moartea te caută pe acasă și dumneata cu sexul prin sat. Și eu sunt gravid, valiza asta e uterul meu, mâine iese din ea Antichrist, ce am să mai țip la naștere!

-Ai dreptate, poate mâine vine Antichrist, s-ar putea ca unul ca tine să fie mama lui…

-Nu-ți fie teamă, babo, nu vine Antichrist, l-am ucis eu, în burta mă-si…

De la ușa din spate, se auzeau zbierete. Cel mai tare strigau femeile, care își agățau ciorapii cu plasele, sacoșele. Rar vezi o femeie din București, fără sacoșă în mână, la femei e moda cu sacoșa în mână, iar în sacoșă, salam cu soia, tacâmuri de pasăre și pește. Cineva dădea sfatul clasic: Dacă nu-ți convine, ia-ți mașină mică! Cel mai tare, striga taxatoarea:Avansați, avansați înainte! Tudorică scoase din buzunar un leu și dându-l babei, o rugă:

-Vreți să dați din mână, în mână, până în fund, la taxatoare?

-Cu plăcere aș da și din mână, în mână și din picior, în picior și din fund, în fund, ba chiar i l-aș băga în fund, la taxatoare.

Călătorii izbucniră în râs, Bucureștiul e, până la urmă, un oraș vesel.“

Noaptea valpurgică în Draculatown este un roman altfel, delimitându-se de conceptul clasic al speciei respective, printr-o compoziție mozaicată, determinată de structura eterogenă a  secvențelor narative, ce completează progresiv subiectul, ca într-un joc de puzzle. Acest volum impresionant prin densitatea,varietatea și originalitatea conținutului său ideatic are o construcție deosebit de compexă, cu o reprezentare arborescentă a planurilor epice, surprinse în dinamica intersectării și bifurcării lor periodice. Perspectiva auctorială este focalizată pe traiectoria sinusoidală a evoluției sinelui romanesc, urmărită pe durata întregii acțiuni, intens nuanțate de afluxul imaginativ al unei inteligențe artistice debordante, capabilă de asocieri uimitoare, între datele concrete ale vieții și numeroasele evaziuni ale spiritului în spațiul oniric sau în suprarealitate.

Intertextualitatea, cu divagări ale discursului epic în substratul abscons al mitologiei, face loc numeroaselor trimiteri către legenda lui Satan, spiritul tutelar al răului, asociat în credința noastră populară cu personalitatea lui Vlad Țepeș. Simbolistica textului dezvoltă ample și subtile sugestii în jurul laitmotivului căderii omului în păcat sub vraja forțelor demonice, în condițiile preexistenței liberului arbitru, ceea ce înseamnă că “omul înzestrat de Dumnezeu cu rațiune are posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză binele și răul”. Trecut prin filiera literaturii germane și ruse, mitul lui Satan capătă în perspectiva lui Dorel Raape, coloratura și consistența actualității românești, de la sfârșitul secolului trecut, când, ” în urma vizitei lui Satan la București s-ar fi semnat un acord între Iad și România, de colaborare și desființare a vizelor, astfel încât între Iad și România să se poată circula liber. Dracii pot circula liber prin România, la fel și românii pot circula liber prin Iad.” Tulburătoarea parabolă, ce-și are punctul de pornire în titlu, fixează reperele simbolice ale declinului istoriei, în vidul existențial și axiologic, specific regimurilor dictatoriale. Indiferent de particularitățile naționale, totalitarismul, asimilat nazismului, bolșevismului sau comunismului, poartă stigmatul unor erori ideologice, care au perturbat cursul evolutiv al omenirii, deviindu-l într-un con de umbră. Reprezentarea alegorică a pactului cu diavolul, care-a hrănit iluzia de putere a unor lideri politici renumiți, revine obsesiv. ”Iadul nu știu ce steag are. Fără îndoială, e roșu, ca al Germaniei naziste, al Chinei comuniste, al Rusiei sovietice ”, concluzionează autorul.

Dorel Raape este un scriitor cult, cu uimitoare acumulări valorice din zona marii literaturi universale, corelate cu informații din domeniul istoriei, filosofiei, religiei, adunate în numeroase pagini de o înaltă virtuozitate artistică și intelectuală, care catalizează valențele enciclopedice ale romanului.

VIRGINIA CHIRIAC

Convergențe spirituale Iași – Chișinău

DE LA FRAŢI LA FRAŢI

Nr. 16-17/ 2020

REDACŢIA ŞI COORDONAREA:
Acad. Vasile Burlui Acad. (R.M.) Victor Moraru

Publicaţie periodică

Iaşi

Redactarea tehnică şi computerizată – Drd. Ionel Pintilii

ISSN: 2343 – 9661

Colegiul de Redacție:

Președinte: Acad. Constantin Gh. Marinescu
Președinți de Onoare: Acad. Vasile Burlui
Acad. Victor Moraru (RM)

Vicepreședinți: Prof. univ. dr. hab. Gh. Bobână (RM)
Prof. univ. dr. Constantin Frosin
Conf. univ. dr. Georgeta Stepanov (RM)
Conf. univ. dr. Andrei Dumbrăveanu (RM)
Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie
Conf. univ. dr. Diana Vrabie (R.M.)
Medic pimar Elena Marinescu
Prof. dr. Ilie Zanfir
Conf. univ. dr. Coriolan Păunescu

Secretariatul general: Col. (r) drd. Ionel Pintilii
Prof. univ. asoc. Pompiliu Comșa

Membri de Onoare: Acad. Răzvan Teodorescu
Acad. Mihai Cimpoi (RM)
Acad. Alexandru Roşca(RM)
Acad. Nicolae Dabija(RM)
Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaie
Prof. univ. dr. Vlad Galin-Corini (Canada)
Dr. Aurica Ichim

Membri: General (r) dr Mircea Chelaru
Prof. univ. dr. Dumitru Popa
Conf. univ. dr. Dumitru Țurcanu (R.M.)
Conf. univ. dr. Mihai Guzun (R.M.)
Conf. univ. dr. Ion Dănilă
Conf. univ. dr. Mihai Lescu (R.M.)
Conf. univ. dr. Doina Guriţă
Conf. univ. dr. Boris Parfentiev (R.M.)
Prof. dr. Constantin Cloșcă
Prof. dr. Catinca Agache (Germania)
Ec. Ioan Străjan
Col. (r) Mihai-Ștefan Focșa
Prof. dr. Viorel Enea
Prof. Sterian Vicol
Prof. dr. Miluţă Bortă (S.U.A.)
Prof. Gr. I Ana Huțanu

C u p r i n s

Cuvânt înainte, Victor Moraru (R.M.) ………………………………………………………………………………..9
Capitolul I – Colaborare interacademică
1.Congresul Internațional ,,Pregătim viitorul promovând excelența”, aflat la a XXX-a ediție, Vasile Burlui ………………………………………………………………………………………………………………….11
2.Ce se întâmplă când un Institut de Cercetări și o comisie de specialiști de la Academia Română își dau mâna, Pompiliu Comșa ………………………………………………………………………..12
Capitolul II – Cultură, Literatură
1. George Bacovia și reabilitarea senzației, Ionel Necula ………………………………………….15
2. Bucovina, altfel, Vasile Diacon …………………………………………………………………………………….17
3. Civilizația salonului la Iași, Victor Iosif …………………………………………………………………………21
4. Documentare și prestanță academică în cărțile scrise de profesorul Mircea Talmaciu, Constantin Mănuță ………………………………………………………………………………………………………….26
5. Pledoarie pentru Enciclopedia Bucovinei, Alis Niculică ……………………………………..28
6. Viața între alb și negru, Vasile Filip ………………………………………………………….33
7. Umanismul ca fenomen cultural renascentist în istoria culturii române, Monica Roman ……..35
8. Poezia, ca un act al reinstaurării ordinii primordiale, Virginia Chiriac …………………………….39
9. Cocota din vitrinele… pierzaniei, Valentina Lateș ……………………………………………..41
10. Terapia prin cultură, sonete, Petruș Andrei……………………………………………………………………43
11. Sunt tot mai sigur, poezie, Coriolan Păunescu ………………………………………………..46
12. Soldatul anonim, Constantin Mănuță (poeme) ………………………………………………………………50
13. Poeme: autor Ionel Pintilii (Shqipëroi nga rumanishtja), Kopi Kyçyku, Albania ……………….53
14. Noaptea valpurgică în Draculatown sau despre un scriitor cu adevărat original și romanul său altfel, Virginia Chiriac ……………………………………………………………………………….58
15. Ispita meandrelor, Vasile Filip ……………………………………………………………….61
16. Undeva, în Europa… , Violeta Ionescu ………………………………………………………….63
17. Enigma lui „trebuie“, Jică Aionoaie …………………………………………………………68
18. Comemorare cu aromă de tei eminescian, Elis D. Nocai ……………………………………70
19. Inserţii textuale pe simeza galeriei „Victoria” din Iaşi, Maria Bilaşevschi………………………72
20. Maraton cultural la arenele de tenis CFR Iaşi, Dan Teodorescu ……………………………………..74
Capitolul III – Istorie
1. Transnistreanul Nichita Smochină neobosit militant pentru derpturile romanilor din Basarabia,
Corina Elena Marinescu ………………………………………………………………………………………………….76
2. Gânduri la vreme de restriște, Acad. Ioan Aurel Pop ………………………………………………………79
3. Gheorghe Asachi – comemorare. (150 de ani de la deces), Constantin Cloșcă ……………………82
4. 160 de ani de la nașterea generalului Ioan Dragalina – Eroul României din Primul Război Mondial, Petru Butuc ……………………………………………………………………………………………………..86
5. 12 invazii ruseşti în România, Constantin Chiper ……………………………………………………………95
6. Jale și eroism românesc la Cotul Donului… și după, autor: D-tru V. Marin, Ionel Pintilii…..102
7. Odiosul Dictat de la Viena, implicaţii pentru integritatea teritorială, independenţa şi suveranitatea României, Petre Butuc – Iaşi ……………………………………………………………………..103
8. Bombardamentele anglo-americane asupra României în anii 1942-1944, C.tin Chiper ……..107
Capitolul IV – Comunicare şi Jurnalism
1.Constituirea și dezvoltarea învățământului superior de profil jurnalistic în RSS Moldovenească (1966-1991), Georgeta Stepanov (R.M.) ………………………………………………………………………….113
2.Considerații pe marginea discursului raportat în știrea de presă, V-tina. Ciumacenco (R.M)..122
3. Valoarea umanismului și transhumanismului prezentată în presa din Republica Moldova, Valentina Enachi (R.M.) ………………………………………………………………………………………………..131
4.Probleme ale paradigmei postumanismului abordate în filmul de nonficţiune, Dumitru Olărescu(R.M.) …………………………………………………………………………………………………………….140
5.Omul viitorului: povești transhumaniste (prin prisma discursului cinematografic) Violeta Tipa(R.M.) …………………………………………………………………………………………………………………..147
6.Televiziunea din Republica Moldova: istoria primului deceniu, Boris Parfentiev (R.M.) ……156
7. Privire retrospectivă asupra teatrului de televiziune, Alexandru Lupașcu-Bohanțov (R.M.)..169
8. Atenţie, ni se fură timpul! Jică Aionoaie ………………………………………………………………………178
Capitolul V – Sociologie, Politologie, Ecologie, Medicină, Religie
1. „Un nou umanism” în viziunea lui Mircea Eliade, Gheorghe Bobână (R.M.) ……………………181
2. Principiul antropologic și securitatea umană, Ion Sîrbu (R.M.) ……………………………………….187
3. Confruntări informaționale în triunghiul geopolitic din regiunea Mării Negre, Mihai Lescu(R.M.) …………………………………………………………………………………………………………………199
4. Transhumanismul – semiadevărul tendințelor, Ion Sîrbu (R.M.)………………………………………213
5. Generaţiile României moderne, Ionel Necula ……………………………………………………………….224
6. Manipularea – un fenomen social, Ion Sîrbu (R.M.)……………………………………………………….228
7. Eros, magie, spirit și manipularea maselor. De la Eduard Bernays la Ioan Petru Culianu, Pompiliu Comșa …………………………………………………………………………………….239
8. Manipularea maselor poate fi evitată. Noi informații despre armele psihotronice, Monica Roman ………………………………………………………………………………………………………………………..247
9. „De la Revoluția Tehno-Științei spre tehnologiile umanitare: Să nu mă părăsești” de Kazuo Ishiguro, Elena Prus (R.M.) ……………………………………………………………………………………………260
10. Inegalitatea umană între Transhumanism și Posthumanism, Tatiana Spătaru (R.M.)…..…..269
11. Validarea metodologiei juridice în interacțiunea dintre teoria și practica dreptului, Elena Aramă, Rodica Ciobanu (R.M.) ……………………………………………………………………………………277
12. Revizuirea condamnărilor penale în cadrul Justiției franceze, Thomas Csinta …………………288
13.Necesitatea pardigmei umanului în sfera medicală: Aspecte de securitate, Ion Sîrbu(R.M.).301
14. Vulnerabilitatea securității naționale a Republicii Moldova în războaiele iregulare, Vladimir Sterpu (R.M.)………………………………………………………………………………………………………………..309
15. Dihotomie necesară între calea mântuirii și calea propășirii, Georgel Rusu …………………….314 16. Catedrala Națională – Altarul Neamului, Prof. univ. dr. Gheorghe Felea ………………………..316
Capitolul VI – Personalităţi
1. Acad. Ioan-Aurel Pop, model de intelectual patriot și „spiritus rectus” al vieții culturale și științifice românești, Catinca Agache ………………………………………………………………………………330
2. Profesorul Grigore Codrescu – Un critic incomod, un mare poet și… două silabe în plus, Petruș Andrei ……………………………………………………………………………………337
3. Ipostaze ale poetului Emilian Marcu, Constantin Mănuță ………………………………………………342
4. Ion Petrovici și tentațiile filosofiei ca sistem, Ionel Necula ……………………………………………349
5. Pro memoriam: dr. Gheorghe Nandriş, Niculai Şorea, Dragoş Băncescu, Doina Cernica, Maria Toacă ………………………………………………………………………………………………………………………….353
Capitolul VII – Exegeze, recenzii
1. Frații Petru și Ioan Gh. Savin, Ghiță Nazare …………………………………………………360
2. Paul Rotaru: Simfonie neterminată, Coriolan Păunescu …………………………………………………362
3. Locuirea în chip poetic a Valentinei Lateș, Constantin Mănuță ……………………………………….364
4. Rod al muncii de-o viață, autor: Nicolae Mărunțelu, Ionel Pintilii …………………………………..368
5. Femeia în căutarea vârstei, Liviu Apetroaie ………………………………………………………………….369
6. Petruș Andrei: „Vorbiți-mi despre Dumnezeu”, Coriolan Păunescu ………………………………..371
7. Eminescu şi Europa, Constantin Mănuţă ……………………………………………………………………..373
8. Gheorghe Nazare, pe urmele trecutului, închis în „Călimara cu cerneală de boz”, Virginia Chiriac ……………………………………………………………………………………………………………………….376
9. Poporul Român: Jertfă pe Altarul Credinței Strămoșești, autor: Petre Butuc, Ionel Pintilii ..378
10. Mirajul călătoriilor, Vasile Filip ……………………………………………………………380
11. Spre vestul Asiei, pe urmele lui Noe, Elisabeta Petrovici ……………………………………..383
12. Un poet al melancoliei toamnelor târzii, Constantin Mănuță …………………………………………385
13. Poeta Andreea Laura Păunescu – „Floarea de colț” a liricii feminine contemporane, Petruș Andrei …………………………………………………………………………………………………………………………388
Capitolul VIII – Varia
1. Comparative Study of Drafting Tool names (in Kurdish, English, and Arabic), Safia Zevenki(Siria)……………………………………………………………………………………………………………….390
2. The challenges of federalısm ın contemporary mıddle east (Iraq/ Kurdistan, Syria/Rojava and UAE), Rafik Sulaiman (Germania)………………………………………………………………………………….394
3. Human Health Risk of Dietary Intake of Aluminium in Meats Wrapped in Aluminium Foil, Khaled A. Osman (Egypt), Hala H. Elsayed (Turkey)………………………………………………………399

Convergenta-spirituale-Iasi-Chisinau-2020_20(1)


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *